Monday, October 02, 2006

Reportaje gráfico

Por suposto non hai reportaxe que valla sen non ten unhas boas fotografías non?, pois xa que Maxiavida fixo un moi bo resumo da nosa Terceira Tertulia, aquí me tendes a min para mostrarvos as fotos que atestiguan que foi real e que falar falamos, e moito pero tamén xogamos ca Terremotiña, o que diga que non é unha preciosidade de nena non sabe ben o que dí, esta cousiña tan bonita que lle está a incar o dente o meu sillón é Xiana ^_^

Por supuesto no hay reportaje que valga si no tiene unas buenas fotografías no?, pues ya que Maxiavida hizo un muy buen resumen de nuestra Tercera Tertulia, aquí me teneis a mi para enseñaros las fotos que atestiguan que fue real y qua habar hablamos, y mucho pero también jugamos con la Teremotilla, y el que diga que no es una preciosidad de niña no sabe bien lo que dice, esta cosita tan bonita que le está incando el diente a mi sillón es Xiana ^_^E entre xogos e parrafadas, tamén fixemos as nosas labores, este clapotis de Maxiavida que parece que dentro de pouco estará rematado, e eu sigo cas miñas flores, onte estiven probando cas lanas que me regalou Maxiavida, e teño que subir tamén a foto das fantásticas agullas de tecer que me fixo jejeje!!!

Y entre juegos y charlas, también hicimos nuestras labores, este clapotis de Maxiavida que parece que dentro de poco estará acabado, y yo sigo con mis flores, ayer estuve probando con las lanas que me regaló Maxiavida, y tengo que subir también la foto de las fantásticas agujas de tejer que me hizo jejeje!!!

Agora esperar a próxima quedada que se non hai nada en contra será o próximo domingo ;P

Ahora esperar la próxima quedada que si no hay nada en en contra será el próximo domingo ;P

4 Comments:

Blogger Maxiavida said...

Aaaaaah, yo pensaba que no me estabas sacando la cara, vaya pintas, jajajajaja!!!

7:19 AM  
Blogger liuia drusilla said...

¡Guapas!
Oye, peaso de clapotis, maxiavida @_@.

9:21 AM  
Blogger María said...

jejeje!!! supuse que no te importaría que ya vi fotos tuyas en tu blog ;P

1:16 PM  
Blogger nadine said...

Ohhh acabo de descubrir que habeis empezado este grupo de punto!!!! felicidades y a disfrutarlo :)

5:16 AM  

Post a Comment

<< Home