Monday, October 30, 2006

Calceta que te calceta..

Onte pegámoslle tan duro ó tecido que nin fotos sacamos, así que a ver se subimos algunha foto "caseira". María estase facendo un xersei "aventureiro", sen patrón, e onte fíxose entre o que teceu en casa e o da quedada toda a parte traseira!!! (e iso que non sabía tecer, dicía ela, jejejeje). Está usando unha lana espectacular que comprou no "Todo a 100"... Esta nena non deixa de sorprenderme!!! (Pon unha foto, please, que vexa todo o mundo que non esaxero nada). Pola miña banda, seguín co xersei para M., que nacerá para febreiro, pero eu prefiro ir sen prisa... O malo foi que se me escorreu o labor das agullas e tiven que desface-la metade da espalda... Accidentes de tricotosa, qué lle imos facer. Polo menos puiden presumir do algodón precioso que estou a usar :). Ademais, a Á. picoulle a curiosidade e preguntaba seguido se era moi difícil tecer, se tardabamos moito en facer unha prenda... ¿Teremos pronto outra tecelá? Polo momento, fixo moi boas migas coa Terremota, que paseou por tódolos colos que atopou e pasouno como unha pitufa.

E, para que non se diga, tivemos unha charla moi interesante de cinema... Non só de tecidos vive a tecelá!! Cultura e artesanía nunha mesma tarde, qué máis podemos pedir?

Para a semana, máis! Coma sempre, o domingo ás 18:30 no café La Terraza


Ayer lepegamos tan duro al tejido que ni fotos sacamos, así que a ver si subimos alguna foto "caseia". María se está haciendo un jersey"aventurero", sin patrón, y ayer se hizo entre lo que tejió en casa y lo de la quedada toda la parte trasira!!! (y eso que no sabía tejer, decía ella, jejejeje). Está usando una lana espectacular que compró en el"Todo a 100"... Esta chica no deja de sorprenderme!!! (Pon una foto, please, que vea todo el mundo que no exagero nada). Por mi parte, seguí con el jersey para M., que nacerá en febrero, pero prefiero ir sin prisa... Lo malo fueque se me escurrió la labor de las agujas y tuve que deshacer la mitad de la espalda... Accidentes de tricotosa, qué le vamos a hacer. Por lo menos pude presumir del algodón precioso queestoy usando :). Además, a Á. le picó la curiosidad y preguntaba seguido si era muy difícil tejer, si tardábamos mucho en hacer una prenda... ¿Tendremos pronto otra tecelá? Por el momento, hizo muy buenas migas con la Terremota, que paseó por todos los regazos que encontró y lo pasó como una pitufa.

Y, para que no se diga, tuvimos una charla muy interesante de cine... No sólo de tejidos vive la tecelá!! Cultura y artesanía en una misma tarde, qué más podemos pedir?


La próxima semana, más! Como siempre, el domingo a las 18:30 en el café La Terraza

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Qué tal?. E a primeira vez que entro nun blog...Buscaba información sobre como facerlle un gorro a miña pequeniña, só ten tres meses...E atópome aquí, escribindo una mensaxe como se estivera contando as miñas penas. Supoño que o que estivera escrito en galego animoume...Son galega pero non vivo en Galicia...Morriña??.

6:17 AM  

Post a Comment

<< Home