Wednesday, November 22, 2006

Con algunhas baixas... con algunas bajas...

Pufff!! esta seman case non subimos o resumo da nosa quedada, porque si que hubo quedada o domingo no sitio de sempre a hora de sempre. Tivemos unha baixa, Álex non puido vir así que só fumos Maxia e máis eu, pero como sempre tivemos tertulianos deavondo para entreternos, que non todo vai ser darlle o vicio ;) Maxia deulle ben a súa bufanda incabable, parece que os oitos eran moi divertidos o comezo pero chegado un punto... eu estiven ca miña manga a voltas, o final remateina na casa e xa teño a chaqueta montada faltan uns pequenos detalles y lista para estrear ^_^
Falamos moito; de cine, de novas tendas que abrirán no pobo, (para delicia de todas nos jejeje!!!)e de todo un pouco; xogamos ca Terremota, que como sempre acapara toda a nosa atención e ademáis estaba moi risoña.
Este domingo Eva íase unir a nos para tecer pero por fallos técnicos a hora de topar unha lá que lle gustara e unhas agullas apropiadas quedou posposto ata a próxima.
Esta vez non temos fotos pero tal vez o próximo domingo ilustraremos un pouco o resumo ;)

Pufff!! esta semana casi no subimos el resumen de nuestra quedada, porque si que hubo quedada el domingo en el sitio de siempre a la hora de siempre. Tuvimos unha baja, Álex no pudo venir así que solo fuimos Maxia y yo, pero como siempre tuvimos tertulianos suficientes para entretenernos, que no todo vai a ser darle al vicio ;) Maxia le dio bien a su bufanda incabable, parece que los ochos eran muy divertidos al principio pero llegado un punto... yo estuve con mi manga a vueltas, al final la acabé en casa y ya tengo la chaqueta montada faltan unos pequeños detalles y lista para estrenar ^_^
Hablamos mucho; de cine, de nuevas tiendas que abrirán en el pueblo, (para delicia de todas nosotras jejeje!!!)y de todo un poco; jugamos con la Terremota, que como siempre acapara toda nuestra atención y además estaba muy risueña.
Este domingo Eva se hiba a unir a nosotras para tejer pero por fallos técnicos a la hora de encontrar una lana que le gustara y unas agujas apropiadas quedo pospuesto hasta la próxima.
Esta vez no tenemos fotos pero tal vez el próximo domingo ilustraremos un poco el resumen ;)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home