Tuesday, March 13, 2007

¿Nuevo tejedor?

Esta seman nin Maxiavida nin eu fumos á quedada, pero as nenas si foron, e polo pouco que falei con Fivi, todo foi moi ben, seguen os avances, Eva decidiu desfacer a súa mega-bufanda e paliar os defectos que tiña facendo unha nova para J, está quedando moi ben, toda preta e rectiña ¿ves como practicando todo sae ben?. Os avances fanse notar no xersei rosa de Fivi e no chaleco de Pauliña, que gañas de velos rematados!!.

Repetiron cafetería, (aínda non sabemo-lo nome) dato importante a averiguar para a próxima semán. Ademáis de que o dono-camareiro está moi interesado en aprender a tecer; que se o fan os executivos en NY porque non o vai facer el?, asi que próximamente entre cafe, caña e cocacola servida, igual lle da unha voltiña a algún proxecto.

Esta semana ni Maxiavida ni yo fuimos a la quedada, pero las niñas si fueron, y por lo poco que hable con Fivi, todo fue muy bien, siguen los avances, Eva decidió deshacer su mega-bufanda y eliminar los defectos que tenia haciendo una nueva para J, está quedando muy bien, toda prieta e recta ¿ves como practicando todo sale bien?. Los avances se hacen notar en el jersey rosa de Fivi y en el chaleco de Pauliña, que ganas de verlos acabados!!.

Repitieron cafetería, (aún no sabemos el nombre) dato importante a averiguar para la próxima semana. Además de que el dueño-camarero está muy interesado en aprender a tejer; que si lo hacen los ejecutivos en NY porque non lo va a hacer él?, asi que próximamente entre cafe, caña y cocacola servida, igual le dá una vueltita a algún proyecto.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home