Sunday, November 26, 2006

Chover e tecer...Llover y tejer

Hoxe tamén choveu, que raro!! teño que dicir que aínda a pesar da chuvia alí estivemos dándolle ó vicio, ben estivemos máis ou menos, Maxia e Xiana están enfermas así que non viñeron e eu rematei a miña chaqueta (prometo fotos proximamente) e onte merquei dúas bobinas de fío unha fuxía e outra morada, ca fuxía Fivi esta tarde comezou un xersei (na casa, pronto teremos outra tecelá nas nosas tertulias, haber se non lle da vergoña e non se queda so na casa) e eu aínda estou a pensar que facer con tanto fío morado, creo que será un minivestido, pero está por definir o deseño.

Hoy también llovió, que raro!! tengo que decir que aún a pesar de la lluvia allí estuvimos dándole al vicio, bueno estuvimos más o menos, Maxia y Xiana están enfermas así que no vinieron y yo acabé mi chaqueta (prometo fotos próximamente) y ayer compré dos bobinas de hilo una fucxía y otra morada, con la fucxía Fivi esta tarde empezó un jersey (en casa, pronto tendremos otra tecelá en nuestras tertulias, haber si no le da vergüenza y no se queda solo en casa) y yo aún estoy pensando que hacer con tanto hilo morado, creo que será un minivestido, pero está por definir el diseño.

Pero ben algo fixen esta tarde, Eva por fin trouxo o fío e as agullas e comezou a súa bufanda, estiven axudándolle a montar puntos e a facer as primeiras voltas, o final tivemos que desfacelo todo porque estaba tan preto que non había maneira de tecer nada, pero foise para a casa entre frustrada e ilusionada.

Pero bueno algo hice esta tarde, Eva por fin trajo el hilo y las agujas y comezó su bufanda, estive ayudándole a montar puntos y a hacer las primeras vueltas, al final tuvimos que deshacerlo todo porque estaba tan apretado que no había manera de tejer nada, pero se fue para casa entre frustrada e ilusionada.


Por outro lado Álex, trouxo da casa unha bufanda xa a medio tecer, esta semán a súa avoa estívolle axundándo a tecer e xa leva un bo anaco.
Por otro lado Álex, trajo de su casa una bufanda ya a medio tejer, esta semana su abuela le estubo ayudando a tejer y ya lleva un buen trozo.


Cada vez somos máis ^_^

Cada vez somo más ^_^

2 Comments:

Blogger Maxiavida said...

Aaaaaay, cochina envidia que me está dando!!! Estoy clínex en mano viendo a mis tecelás... Pero la semana que viene iremos con energías renovadas, prepárense!!

12:51 PM  
Blogger liuia drusilla said...

Bueno, qué concurrido está aquello ^^.
Divertíos, guapas.

12:58 AM  

Post a Comment

<< Home