Wednesday, April 04, 2007

Seguimos amañando o país

Esta semán tamén oubo quedada críamos que se ía suspender pero o final alí estivemos, faltounos Álex, pero as demáis alí estivemos, cada unha coa su labor, Eva rematou as suas bufandas trouxonos a súa para a que víramos, o detalle dos nudos no final faina diferente. A de J tamén a puidemos ver, xa a levaba posta pero non temos foto.
Paula segue co seu chaleque, xa lle queda moi pouco para comezar a volta, que gañas de rematar =)
Fivi deixou de lado durante unha tempada o seu eterno xersei e introduciuse no mundo do tecido circular, pola mañá fíxose unhas agullas de dobre punta de madeira con palillo de pinchos morunos, y xa na casa comezou unha funda para ó mobil a rayas (porque xa que estamos comenzando comenzamos forte) a verdade que lle está quedado estupenda.
Maxia fixo un pouco de todo, seguiu ca súa bufanda, que xa ten unha lonxitude considerabre, e de cando en cando seguía co seu calcetín.
Eu sego no mesmo, o eterno calcetín, lento pero seguro, no sei a quen llos vou regalar porque está claro que é moi pequeno para min.
A Terremota, estivo moi activa, xogou un pouco con cada unha, fixo das suas, y como sempre fixo que todas estiveramos máis centradas en ela que nas nosas labores, pero iso non quitou que no parolaramos para amañar o país dun ou outro xeito, criticamos o sistema educativo vixente, o futuro, falamos de oposiciones, da educación dos pais (que non dos fillos) e así transcurriu a tarde. Fumos o Rastriño donde no tiñan nada que nos interesase y para a casiña a presumir de labores cos da casa ^_^

Esta semana también hubo quedada creíamos que se iba a suspender pero al final allí estuvimos, nos faltó Álex, pero las demás estábamos, cada una con su labor, Eva acabó sus bufandas nos trajo la suya para que la viéramos, el detalle de los nudos en el final la hace diferente. La de J también la pudimos ver, ya la llevaba puesta pero no tenemos foto.
Paula sigue con su chaleco ya le queda muy poco para comenzar la volta, que ganas de acabar =) Fivi dejó de lado durante una temporada su eterno jersey y se introdujo en el mundo del tejido circular, por la mañana se hizo unas agujas de doble punta de madera con palillos de pinchos morunos, y ya en casa comenzó una funda para el móvil a rayas (porque ya que estamos empezando empezamos fuerte) la verdad es que le está quedando estupenda.
Maxia hizo un poco de todo, siguió con su bufanda, que ya tiene una longitud considerable, y de cuando en cuando seguía con su calcetín. Yo sigo en lo mismo, el eterno calcetín, lento pero seguro, no sé a quien se los voy a regalar porque está claro que es muy pequeño para mi.
La Terremota, estuvo muy activa, jugó un poco con cada una, hizo de las suyas, y como siempre hizo que todas estuviéramos más centradas en ella que en nuestras labores, pero eso no quitó que no planificáramos para arreglar el país de una manera o otra, criticamos el sistema educativo vigente, el futuro, hablamos de oposiciones, de educación de los padres (que no de los hijos) y así transcurrió la tarde. Fuimos al Rastrillo donde no tenían nada que nos interesase y para casiña a presumir de labores con los de casa ^_^

0 Comments:

Post a Comment

<< Home