Tuesday, May 22, 2007

Unha quedada ploff

Ó domingo houbo quedada, pero foi unha quedada un pouco plof, cando conseguimos chegar á Yoli non había sitio e Maxiavida e familia estaban petrificados de esperar o frío, fixemos unha ruta polas cafeterías dos arredores sen ter éxito así que volvimos o punto de orixen (a Yoli) donde esta vez topamos sitio, non tiñamos un día moi tecedor asi que latricamos un pouco, Fivi mostrounos o seu bolso Carrie xa rematado e forrado, eu desfixen o meu segundo calcetín por un fallo garrafal, Eva desfixo o seu patuco, Álex tivo un accidente ca sua chaqueta e tivemos que estar recollendo puntos como tolas, decidimos deixar de tecer e dedicamonos a arranxar o mundo un rato. A ver se o próximo día nos sae un pouco máis tecedor.

El domingo hubo quedada, pero fue una quedada un poco plof, cuando conseguimos llegar a la Yoli no había sitio y Maxiavida y familia estaban petrificados de esperar al frío, hicimos una ruta por las cafeterías de los alrededores sin éxito así que volvimos al punto de origen (la Yoli) donde esta vez encontramos sitio, no teniamos un día muy tejedor así que charlamos un poco , Fivi nos enseñó su bolso Carrie, ya acabado y forrado, yo deshice mi segundo calcetín por un fallo garrafal, Eva deshizo su patuco, Álex tuvo un accidente con su chaqueta y tuvimos que estar recogiendo punto como locas, decidimos dejar de tejer y nos dedicamos a arregalr el mundo un rato. A ver si el próximo día nos sale un poco más tejedor.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home