Monday, December 11, 2006

Quedada post-navideña

Onte foi outro día de quedada, fomos 5, Álex, Eva, Fivi, Pauliña e máis eu. Entre café e café fixemos algunhas voltas os nosos proxectos, a manta de Álex xa ten unha medida considerable, Eva xa ten superados os problemas iniciais e agora xa colleu ritmo para seguir a bufanda, seguro que antes de fin de ano está rematada. Fivi aínda que con un pouco de desesperación (a la é tan fina que non da avanzado) xa ten un bo anaco de xersei, eu podo dar fe de que na casa dá máis de un volta nos descansos de tanto estudar para os exames. E Pauliña deunos mostras de que os proxectos avandoados poden rexurdir máis rápido, esta sema deulle un bo toque a súa bufanda. Eu pola miña parte comecei o meu micro-vestido; encántame o tacto da la, tiven que facela dobre porque era moi fina pero, teño un reto e vouno cumprir vou estrear ese vestido o día de Reis si ou si. Volvemos Á Terraza, cada vez hai máis xente (e iso que nos dixeran que ían cerrar) os habituais dos domingos xa non se estrañan de vernos tecer pero os que chegan por primeira vez mírannos con cara de sorprendidos. Pero onte todas chegamos a conclusión que se as nosas avoas o facían nas prazas das aldeas porque nos non o vamos a poder facer nunha cafetería, só é unha actualización das tradicións. Ó próximo domingo non haberá quedada, as 5 presentes onte temos un "acto social" ó que asistir (non nos perderemos a actuación de N no Festival de Nadal que organiza nin tolas ^_^) Avisaremos da próxima quedada porque o seguinte domingo é Noiteboa e o seguinte Fin de ano.

Ayer fue otro día de quedada, fuimos 5, Álex, Eva, Fivi, Pauliña y yo. Entre café y café hicimos algunas vueltas a nuestros proyectos, la manta de Álex y tiene una medida considerable, Eva ya tiene superados los problemas iniciales y ahora ya cogió ritmo para seguir la bufanda, seguro que antes de fin de año está acabada. Fivi aún que con un poco de desesperación (la lana es tan fina que no da avanzado) ya tiene un buen trozo de jersey, yo puedo dar fe de que en casa da más de una vuelta en los descansos de tanto estudiar para los exámenes. Y Pauliña nos dio muestras de los proyectos abandonados pueden resurgir más rápido, esta semana le dio un buen toque a su bufanda. Yo por mi parte comencé mi micro-vestido; me encanta el tacto de la lana, tuve que hacerla doble porque era muy fina pero, tengo un reto y lo voy a cumplir voy a estrenar ese vestido el día de Reyes si o si. Volvimos a La Terraza, cada vez hay más gente (y eso que nos dijeran que iban a cerrar) los habituales de los domingos ya no se extrañan de vernos tejer pero los que llegan por primera vez nos miran con cara de sorprendidos. Pero ayer entre todas llegamos a la conclusión de que si nuestras abuelas lo hacían en las plazas de las aldeas porque nosotras no lo vamos a poder hacer en una cafetería, solo es una actualización de las tradiciones. El próximo domingo no habrá quedada, las 5 presentes ayer tenemos un "acto social" al que asistir (no nos perderemos la actuación de N en el Festival de Navidad que organiza ni locas ^_^) Avisaremos de la próxima quedada porque el siguiente domingo es Nochebuena y el siguiente Fin de año.

(Blogger se sigue negando a subir fotos, esto está empezando a mosquearme * _*)

Sunday, December 03, 2006

Multipicámonos ca auga?...Nos multipicamos con el agua?

Coa que caía e cada día somos máis, e que se no fondo isto engancha, jejejeje!!! onte eramos dúas máis, siiii!!!! Pauliña uniuse a nos, rescatou a bufanda que comezou fai case un ano do fondo do armario e veu con nos. Fivi (hasta agora só contertulia faladora) deixou por un ratiño o seu exame de arte para descansar e tecer o seu xersei extra-large cor fuxia. Álex non sabe ata ónde chegará a súa bufanda agora convertida en mantiña porque o exceso de puntos faina demasiado ancha, polo menos ten xa dominado o punto bobo, e está enganchadísima, Venus a súa irmá pequena acompañábaa e tamén quere aprender ;) . Eva segue tendo algún problemilla pero con empeño "por orgullo sairá" seguro que remata a súa bufanda antes do que cree. Pola miña parte púxenme a facer flores de ganchillo a destaxo; un par de encargos que teño que cumprir, ademais de solucionar algún problemiña nas labores do resto do grupo. Maxia veu a facernos unha visita de médico, Xiana aínda está un pouquiño enferma, tróuxonos un DVD de Katia para aprender a tecer, ensinounos o seu mitón rematado, para envidia rabiosa da narradora (teño que facerme cunhas agullas xa!!), e eu presteille unha reliquia que estaba gardada na miña casa, un libro de punto de media, que miña nai ten fai mil años e que trae algún que outro punto interesante. Esta vez non estivemos nos cómodos sofás da Terraza, as inundacións provocaron algún que outro problema e nos trasladamos o Como en Casa, esperemos que o próximo domingo teñamos a nosa Terraza lista de novo ^_^

Con la que estaba cayendo y cada día somos más, es que si en el fondo esto engancha, jejejeje!!!Ayer éramos dos más, siiii!!!! Pauliña se ha unido a nosotras, a rescatado la bufanda que empezó hace casi un año del fondo del armario y se ha venido con nosotras, y Fivi (hasta ahora solo contertulia habladora) ha dejado por un ratillo su examen de arte para descansar y tejer su jersey extra-large color fucsia, Álex no sabe hasta donde llegará su bufanda ahora convertida en mantita porque el exceso de puntos la hace demasiado ancha, por lo menos tiene ya dominado el punto bobo, y está enganchadísima, Venus su hermanita pequeña la acompañaba y también quiere aprender ;) . Eva sigue teniendo algún problemilla pero con empeño "por orgullo saldrá" seguro que termina su bufanda antes de lo que cree. Por mi parte me he puesto ha hacer flores de ganchillo a destajo; un par de encargos que tengo que cumplir, además de solucionar algún problemilla en las labores del resto del grupo. Maxia vino a hacernos una visita de médico, Xiana aún está un poquillo enferma, nos ha traído un DVD de Katia para aprender a tejer, nos ha enseñado su mitón acabado, para envidia rabiosa de la narradora (tengo que hacerme con unas agujas ya!!), y le he prestado una reliquia que había guardada en mi casa, un libro de punto de media, que mi madre tenía hacia mil años y que trae algún que otro punto interesante. Esta vez no hemos estado en los cómodos sofás de La Terraza, las inundaciones provocaron algún que otro problema y nos trasladamos al Como en Casa, esperemos que el próximo domingo tengamos nuestra Terraza lista de nuevo ^_^


** (Parece ser que blogger se niega a subir las fotos de la quedada así que las subiré cuando vuelva a ir bien)