Monday, January 29, 2007

Adiós, Terraza, adiós...

Chegou o momento, onte foi o último día que abría La Terraza. Unha mágoa, porque alí estabamos ben a gusto, pero toca mudanza e para a semana é probable que nos xuntemos na cafetería Ankarr que está por abrir en Plaza Ravella.

Onte estivemos mirando patróns e vimos en directo cómo nace unha historia de amor. Unha historia de amor entre Álex e unha chaqueta verde da revista Katia deste inverno. Está entusiasmada, así que esta semana irá busca-las lás e esperamos vela empezada o domingo.

Pauliña quedara sen lá para a súa bufanda es dubidaba entre comprar outro novelo máis ou deixala, porque é abondo longa para dar un par de voltas... Ten en mente unha bufanda curta de Mae, con algunha variación. Está absolutamente enganchada, anda co seu labor por todos lados!!

María e mais eu seguimos dando unhas poucas voltas ós respectivos calcetíns. Pensabamos emprende-la volta do talón, pero entre toda a conversa que tivemos e as Terremotadas de rigor, non nos deu tempo.

Botamos de menos a Fivi, que estaba estudiando para o seu exame de hoxe (sorteeeeee!) e a Eva, que está enfermiña e a ver se a temos prontiño calceta que te calceta connosco.

Llegó el momento, ayer fue elúltimo día que abría La Terraza. Una pena, porque allí estábamos bien a gusto, pero toca mudanza y la próxima semana es probable que nos juntemos en la cafetería Ankarr que está por abrir en Plaza Ravella.

Ayer estuvimos mirando patrones y vimos en directo cómo nace una historia de amor. Una historia de amor entre Álex y una chaqueta verde de la revista Katia de este invierno. Está entusiasmada, así que esta semana irá a buscar las lanas y esperamos verla empezada el domingo.

Pauliña se había quedado sin lana para su bufanda y dudaba entre comprar otro ovillo más o dejarla , porque es suficientemente larga para dar un par de vueltas... Tiene en mente una bufanda corta de Mae, con alguna variación. Está absolutamente enganchada, anda con su labor por todos lados!!

María y yo seguimos dando unas vueltas a los respectivos calcetines. Pensábamos emprender la vuelta del talón, pero entre toda la conversación que tuvimos y las Terremotadas de rigor, no nos dió tiempo.

Echamos de menos a Fivi, que estaba estudiando para su examen de hoy (suerteeeeee!) y a Eva, que está enfermiña y a ver se la tenemos prontiño calceta que te calceta con nosotras.

Desde Suecia:

Infórmanos Desirée de que xa podemos comprar lá en Suecia sen ter que saber idiomas, a través de Garnhärvan

Nos infroma Desirée de que ya podemos comprar lana en Suecia sin tener que saber idiomas, a través de Garnhärvan


Monday, January 22, 2007

Listas para emigrar

Onte Fivi, María e eu (Maxiavida) decatámonos de que, definitivamente, pechan La Terraza. Están vendendo os mobles e todo, así que toca buscar outro lugar para as quedadas (informaremos puntualmente aquí por se alguén quere apuntarse).

Entre tal noticia, as terremotadas de rigor e que unha tenda de lás está de liquidación, tivemos moito de qué falar toda a tarde, e non tecimos demasiado (a pesar de que estamos cunha febre calcetineira fóra do normal). Fivi está bastante aborrecida do seu xersei, porque entre que o punto liso é cansino de seu e que está usando unha lá tremendamente fina, dálle a impresión de que non avanza nada. Está barallando a idea de facerse unha bufanda curta parecida á de Superbrujis, que lle quedou moi coqueta.

María, que non puido agarra-las agullas en toda a semana, estaba desexando seguir adiante co seu calcetín verde. Aínda que está preocupada porque se lle separan un pouco os puntos nunha unión, nada puido dete-lo seu entusiasmo, e xa está desexando facerse uns calcetíns ata o xeonllo; claro, vendo os de Betty, calquera non se tenta!!Eu, calcetineira tamén, levei o que rematara o sábado para mostrarlles ás rapazas que non me convencía nada a punteira que me quedara coas dobles puntas; para tecer, levei a parella que estou facendo coas circulares. Creo que prefiro as circulares con moito, aínda que para tecer coa Terremota correndo arredor, poidan ser máis prácticas as dobles puntas.
En resume, que esta semana asaltaremos a liquidación da tenda de lás, buscaremos un novo sitio onde quedar e a ver cómo avanzan eses traballos (sabemos que Álex vai aparcar temporalmente a súa mantiña e que Pauliña está tan enganchada que leva o labor consigo onde sexa que vaia e poida dar un par de voltas). Ata o domingo ás 18:30 en... ?Ayer Fivi, María y yo (Maxiavida) nos dimos cuenta de que, definitivamente, cierran La Terraza. Están vendiendo los muebles y todo, así que toca buscar otro lugar para las quedadas (informaremos puntualmente aquí por si alguien quiere apuntarse).

Entre tal noticia, las terremotadas de rigor y que una tienda de lans está de liquidación, tuvimos mucho de qué hablar toda la tarde, y no tejimos demasiado (a pesar de que estamos con una fiebre calcetineira fuera de lo normal). Fivi está bastante aburrida de su jersey, porque entre que el punto liso es cansino de por sí y que está usando una lana tremendamente fina, le da la impresión de que no avanza nada. Está barajando la idea de hacerse una bufanda corta parecida a la de Superbrujis, que le quedó muy coqueta.

María, que no pudo agarrar las agujas en toda la semana, estaba deseando seguir adelante con su calcetín verde. Aunque está preocupada porque se le separan un poco los puntos en una unión, nada pudo detener su entusiasmo, y ya está deseando hacerse unos calcetines hasta la rodilla; claro, viendo los de Betty, cualquiera no se tienta!!

Yo, calcetinera también, llevé el que había rematado el sábado para mostrarles a las chicas que no me convencía nada la puntera que me había quedado con las dobles puntas; para tejer, llevé la pareja que estoy haciendo con las circulares. Creo que prefiero as circulares con mucho , aunque para tejer con la Terremota corriendo alrededor, puedan ser más prácticas las dobles puntas.

En resumen, que esta semana asaltaremos la liquidación de la tienda de lanas, buscaremos un nuevo sitio donde quedar y a ver cómo avanzan esos trabajos (sabemos que Álex va a aparcar temporalmente su mantita y que Pauliña está tan enganchada que lleva la labor consigo donde quiera que vaya y pueda dar un par de vueltas).

Hasta el domingo a las 18:30 en... ?

Sunday, January 14, 2007

Calcetando calcetíns/ Tejiendo calcetines

Xa pasaron as festas, empezaron as rebaixas, e nós puidemos volver xuntarnos a tecer (e a latricar, que non paramos...). Só estabamos catro (bueno, catro máis a Terremota e tódolos seus xoguetiños) , pero menudas catro!! ;)

Eviña andaba buscando ofertas de traballo e non puido dar unha puntada, pero mostrounos que a súa bufanda xa está bastante longa e María apuntou que viu unha igual nun vídeoclip.

Álex segue coa súa mantiña xaspeada que ten un aspecto moi amoroso. Como levaba moito tempo sen ir ás xuntanzas, chamoume a atención a soltura que foi collendo desde que empezou ata agora... Está feita unha profesional!!

María levaba xa un tempiño con ganas de facer calcetíns, así que levou as súas agullas de doble punta e un novelo de lana de calcetíns (sí!!! hai lana para calcetíns en Vilagarcía!!) e de seguida pillou o truco.

Pola miña banda, eu levei o calcetín curto que estou a facer, e como a Terremota estivo sesteando un bo rato, deille un bo avance... Chégase un tempo calcetinil á nosa tertulia, creo!!

E entre tecidos, comentarios das rebaixas, reflexións sobre o mercado laboral, críticas á música que nos estaban poñendo e (cando espertou) o espectáculo cómico-teatral da Terremota, pasounos o tempo voando, non nos deu tempo nin a sacar fotos... A ver se, aínda que sexa, sacamos algunha na casa para que vexades cómo avanzan os nosos proxectos!!

Xa sabedes, para a semana, máis. Domingo, 18:30 en La Terraza (antes Chill-out/Lounge, agora Café-Tricot)


Ya pasaron las fiestas, empezaron las rebajas, y nosotras pudimos volver a juntarnos a tejer (y a charlar, que no paramos...). Sólo estábamos cuatro (bueno, cuatro más la Terremota y todos sus juguetitos) , pero menudas cuatro!! ;)

Eviña andaba buscando ofertas de trabajo y no pudo dar una puntada, pero nos mostró que su bufanda ya está bastante larga y María apuntó que había visto una igual en un vídeoclip.

Álex sigue con su mantita jaspeada que tiene un aspecto muy amoroso. Como llevaba mucho tiempo sin ir a las reuniones, me llamó la atención la soltura que ha ido cogiendo desde que empezou hasta ahora... Está hecha una profesional!!

María llevaba ya un tiempito con ganas de hacer calcetines, así que llevó sus agujas de doble punta y un ovillo de lana de calcetines (sí!!! hay lana para calcetines en Vilagarcía!!) y enseguida le cogió el truco.

Por mi parte, yo llevé el calcetín corto que estoy haciendo, y como la Terremota estuvo sesteando un buen rato, le di un buen avance... Se acerca un tiempo calcetinil a nuestra tertulia, creo!!

Y entre tejidos, comentarios de las rebajas, reflexiones sobre el mercado laboral, críticas a la música que nos estaban poniendo y (cuando despertó) el espectáculo cómico-teatral de la Terremota, se nos pasó el tiempo volando, no nos dio tempo ni a sacar fotos... A ver si, aunque sea, sacamos alguna en casa para que veais cómo avanzan nuestros proyectos!!

Ya sabéis, la próxima semana, más. Domingo, 18:30 en La Terraza (antes Chill-out/Lounge, ahora Café-Tricot)