Tuesday, May 22, 2007

Unha quedada ploff

Ó domingo houbo quedada, pero foi unha quedada un pouco plof, cando conseguimos chegar á Yoli non había sitio e Maxiavida e familia estaban petrificados de esperar o frío, fixemos unha ruta polas cafeterías dos arredores sen ter éxito así que volvimos o punto de orixen (a Yoli) donde esta vez topamos sitio, non tiñamos un día moi tecedor asi que latricamos un pouco, Fivi mostrounos o seu bolso Carrie xa rematado e forrado, eu desfixen o meu segundo calcetín por un fallo garrafal, Eva desfixo o seu patuco, Álex tivo un accidente ca sua chaqueta e tivemos que estar recollendo puntos como tolas, decidimos deixar de tecer e dedicamonos a arranxar o mundo un rato. A ver se o próximo día nos sae un pouco máis tecedor.

El domingo hubo quedada, pero fue una quedada un poco plof, cuando conseguimos llegar a la Yoli no había sitio y Maxiavida y familia estaban petrificados de esperar al frío, hicimos una ruta por las cafeterías de los alrededores sin éxito así que volvimos al punto de origen (la Yoli) donde esta vez encontramos sitio, no teniamos un día muy tejedor así que charlamos un poco , Fivi nos enseñó su bolso Carrie, ya acabado y forrado, yo deshice mi segundo calcetín por un fallo garrafal, Eva deshizo su patuco, Álex tuvo un accidente con su chaqueta y tuvimos que estar recogiendo punto como locas, decidimos dejar de tejer y nos dedicamos a arregalr el mundo un rato. A ver si el próximo día nos sale un poco más tejedor.

Sunday, May 13, 2007

Pouca afluencia e moitos remates

Onte tivemos unha nova quedada na Cafetería Yoli; non eramos moitas pero si tecemos moito.
Paula xa está a moi pouco de rematar a parte de diante do seu chaleco, quedanlle un par de voltas para comezar cas diminucións da sisa.
Fivi tamén está a piques de rematar o seu bolso Carrie, cando veu o de Xhiara recordou canto lle gustara o de Carrie cando vira SNY, e decidiuse a facelo exactamente igual non temos foto pero podemos garantir que é branco, e a lá e moi grosa.
Alex atopabase mal e non lle apetecía tecer, pero deunos parola para rato.
E eu, podo dicir que POR FIN!!! rematei o meu primer calcetín, con moitas frustracións pero rematado está, non me gusta como me quedou o remate da punteira e está cheo de fallos, así que comencei o segundo (xa case teño todo o elástico) e según como me quede repetirei o primeiro.
Vemonos a semán que ven a mesma hora no mesmo lugar ^_^

Ayer tuvimos una nueva quedada en la Cafetería Yoli; no eramos muchas pero si tejimos mucho.
Paula ya está a muy poco de acabar la parte de delante de su chaleco, le quedan un par de vueltas para comenzar con las dismunuciones de la sisa.
Fivi está a punto de acabar su bolso Carrie, cuando vió el de Xhiara recordó cuanto le gustará el de Carrie cuando viera SNY, y se decidió a hacerlo exacatamente igual, no tenemso foto pero podemos garantizar que es blanco, e la lana es muy gruesa.
Alex se encontraba mal y no le apetecía tejer, pero nos dio conversación para rato.
Y yo, puedo decir que POR FIN!!! acabé mi primer calcetín, con muchas frustraciones pero acabado esta, no me gusta como em quedó el remate de la punta y está lleno de fallos, así que comencé el segundo (ya casi tengo todo el elástico) y según como quede repetiré el primero.
Nos vemos las semana que biene a la misma hora en el mismo lugar ^_^