Monday, December 10, 2007

Unha Quedada Express

O sábado despois de tanto tempo ás Tecelás volveronse reunir, como puidechedes ler no post anterior, o motivo desta quedada express foi a reportaxe que nos fixo a Voz de Galicia.
A verdade e que ás Tecelás xa tiñan gañas de reunirse pero por motivos de incompatibilidade de horarios cada vez nos é máis dificil.
Faltaron algunhas, pero seguimos tecendo ca mesma alegría é as mesmas ganas, seguimos amañando o mundo, como non.
Por fin vimos en directo as Cousiñas de Maxiavida, todas recibimos agasallos de Nadal adiantados porque Maxiavida regalounas a cada unha de nos un par de pendentes. (Gracias guapa!!)
Fivi demostrounos que calquera poder facerse unha falda e para mostra fixonos un patrón e deunos unha demostración nunha servilleta.

E uniuse unha máis o grupo, Merche, veu a demostrarnos como no se olvida un de tecer por moito tempo que pase, levaba trece anos sen tecer, pero nas escasas duas horas que estivemos reunidas, demostrounos que é a tecedora máis rápida do Salnés.

Está a facer unha Bufanda Máxica, Maxiavida levoulle unhas agullas é unha lá preciosa e estamos seguras de que a próxima vez que nos reunamos estará máis que rematada.
Eu estou no intento duns Dashing que espero rematar de unha vez.
Paula comenzou unha torerita, que aínda está un pouco no aire porque non sabe como vai ser.
Fivi segue co interminable xersei fucsia, manteñen unha relación de amor-odio bastante tensa, pero tarde o temprano acabaraó.
E Maxivida está facendolle unhas manoplas á Terremota que parece que están a quedar un pouco grandes pero seguro que Xiana seguirá crecendo a bó ritmo e as encherá en pouco tempo.

El sábado después de tanto tiempo las Tecelás se volvieron a reunir, como pudisteis leer en el post anterior, el motivo de esta quedada express fue el reportaje que nos hizo La Voz de Galicia.
La verdad es que Las Tecelás ya tenían ganas de reunirse pero por motivos de incompatibilidad de horarios cada vez nos es más difícil.
Faltaron algunas, pero seguimos tejiendo con la misma alegría y las mismas ganas, seguimos arreglando el mundo, como no.
Por fin vimos en directo las Cousiñas de Maxiavida, todas recibimos regalos de Navidad adelantados porque Maxiavida nos regaló a cada una de nosotras un par de pendientes. (Gracias guapa!!)
Fivi nos demostró que cualquiera puede facerse una falda y para muestra nos hizo un patrón y nos dió una demostración en una servilleta.
E se nos unió una más al grupo Merche, vino a demostrarnos como no se olvida uno de tejer por mucho tiempo que pase, llevaba trece anos sin tejer, pero en las escasas dos horas que estuvimos reunidas, nos demostró que es la tejedora más rápida del Salnés.
Está haciendo una Bufanda Mágica, Maxiavida le llevó unas agujas y una lana preciosa y estamos seguras de que la próxima vez que nos reunamos estará más que acabada.
Yo estoy en el intento de unos Dashing que espero acabar de una vez.
Paula comenzó una torerita, que aun está un poco en el aire porque no sabe como va a ser.
Fivi sigue con el interminable jersey fucsia, mantienen una relación de amor-odio bastante tensa, pero tarde o temprano lo acabará.
Y Maxiavida está haciendole unas manoplas a la Terremota que parece que están a quedar un poco grandes pero seguro que Xiana seguirá creciendo a buen ritmo e las llenará en poco tiempo.

Sunday, December 09, 2007

Salimos en La Voz!!

Tuesday, July 10, 2007

Aburiño!!


Tuesday, May 22, 2007

Unha quedada ploff

Ó domingo houbo quedada, pero foi unha quedada un pouco plof, cando conseguimos chegar á Yoli non había sitio e Maxiavida e familia estaban petrificados de esperar o frío, fixemos unha ruta polas cafeterías dos arredores sen ter éxito así que volvimos o punto de orixen (a Yoli) donde esta vez topamos sitio, non tiñamos un día moi tecedor asi que latricamos un pouco, Fivi mostrounos o seu bolso Carrie xa rematado e forrado, eu desfixen o meu segundo calcetín por un fallo garrafal, Eva desfixo o seu patuco, Álex tivo un accidente ca sua chaqueta e tivemos que estar recollendo puntos como tolas, decidimos deixar de tecer e dedicamonos a arranxar o mundo un rato. A ver se o próximo día nos sae un pouco máis tecedor.

El domingo hubo quedada, pero fue una quedada un poco plof, cuando conseguimos llegar a la Yoli no había sitio y Maxiavida y familia estaban petrificados de esperar al frío, hicimos una ruta por las cafeterías de los alrededores sin éxito así que volvimos al punto de origen (la Yoli) donde esta vez encontramos sitio, no teniamos un día muy tejedor así que charlamos un poco , Fivi nos enseñó su bolso Carrie, ya acabado y forrado, yo deshice mi segundo calcetín por un fallo garrafal, Eva deshizo su patuco, Álex tuvo un accidente con su chaqueta y tuvimos que estar recogiendo punto como locas, decidimos dejar de tejer y nos dedicamos a arregalr el mundo un rato. A ver si el próximo día nos sale un poco más tejedor.

Sunday, May 13, 2007

Pouca afluencia e moitos remates

Onte tivemos unha nova quedada na Cafetería Yoli; non eramos moitas pero si tecemos moito.
Paula xa está a moi pouco de rematar a parte de diante do seu chaleco, quedanlle un par de voltas para comezar cas diminucións da sisa.
Fivi tamén está a piques de rematar o seu bolso Carrie, cando veu o de Xhiara recordou canto lle gustara o de Carrie cando vira SNY, e decidiuse a facelo exactamente igual non temos foto pero podemos garantir que é branco, e a lá e moi grosa.
Alex atopabase mal e non lle apetecía tecer, pero deunos parola para rato.
E eu, podo dicir que POR FIN!!! rematei o meu primer calcetín, con moitas frustracións pero rematado está, non me gusta como me quedou o remate da punteira e está cheo de fallos, así que comencei o segundo (xa case teño todo o elástico) e según como me quede repetirei o primeiro.
Vemonos a semán que ven a mesma hora no mesmo lugar ^_^

Ayer tuvimos una nueva quedada en la Cafetería Yoli; no eramos muchas pero si tejimos mucho.
Paula ya está a muy poco de acabar la parte de delante de su chaleco, le quedan un par de vueltas para comenzar con las dismunuciones de la sisa.
Fivi está a punto de acabar su bolso Carrie, cuando vió el de Xhiara recordó cuanto le gustará el de Carrie cuando viera SNY, y se decidió a hacerlo exacatamente igual, no tenemso foto pero podemos garantizar que es blanco, e la lana es muy gruesa.
Alex se encontraba mal y no le apetecía tejer, pero nos dio conversación para rato.
Y yo, puedo decir que POR FIN!!! acabé mi primer calcetín, con muchas frustraciones pero acabado esta, no me gusta como em quedó el remate de la punta y está lleno de fallos, así que comencé el segundo (ya casi tengo todo el elástico) y según como quede repetiré el primero.
Nos vemos las semana que biene a la misma hora en el mismo lugar ^_^

Monday, April 30, 2007

Calceting in the rain...

Parece que nos estamos axeitando ben ás xuntanzas no café Yoli; a ver se desta vez nos asentamos un pouquiño... Aínda que cando chegue (definitivamente) a caloriña teremos ganas de ir tecer a algunha terraza!!

Poucas novidades temos desta vez: Eva segue bastante desesperada co seu patuco, Paula continúa co seu chaleque negro, Álex comezou as diminucións das sisas da chaqueta peludiña, María desfacía a punta do seu calcetín, eu continuei co meu calcetín multicolor (o segundo) e a única que traía proxecto novo era Fivi, que lle tecía un calcetín para o móbil ó seu irmán. A choiva inspirounos para tecer a tutiplén, creo que foi a vez que máis nos aplicamos o labor, e iso sen abandoa-la conversa sobre moda que tamén nos tivo ben entretidas. A Terremota non trouxo labor, pero creo que sobeteou os tecidos de todas, ademais de terremotear, que é o seu.

Paula trouxo unha idea que non tivo moito apoio, pero que quedou no aire igualmente, que é tece-la bufanda máis longa do mundo... A partires de aí, cada quen aportou suxerencias de todo tipo: se facela en verde como manifestación en prol das árbores, se multicolor en prol da igualdade de dereitos, se facer algo de "knitting-art" na rúa... Aínda estamos un pouco verdes, creo ;).

E para a semana, de novo no café Yoli de Arcebispo Lago, o domingo ás 18:30.


Parece que nos estamos acomodando bien a las reuniones en el café Yoli; a ver si esta vez nos asentamos un poquito... Aunque cuando llegue (definitivamente) el calorcito tendremos ganas de ir a tejer a alguna terraza!!

Pocas novedades tenemos esta vez: Eva sigue bastante desesperada con su patuco, Paula continúa con su chaleco negro, Álex empezó las disminuciones de las sisas de la chaqueta peludita, María deshacía la punta de su calcetín, yo continué con mi calcetín multicolor (el segundo) y la única que traía proyecto nuevo era Fivi, que le tejía un calcetín para el móvil a su hermano. La lluvia nos inspiró para tejer a tutiplén, creo que fue la vez que más nos aplicamos a la labor, y eso sin abandonar la conversación sobre moda que también nos tuvo bien entretenidas. La Terremota no trajo labor, pero creo que sobeteó los tejidos de todas, además de terremotear, que es lo suyo.

Paula trajo una idea que no tuvo mucho apoyo, pero que quedó en el aire igualmente, que es tejer la bufanda más larga del mundo... A partir de ahí, cada una aportó sugerencias de todo tipo: se hacerla en verde como manifestación en favor de los árboles, si multicolor en favor de la igualdad de derechos, si hacer algo de "knitting-art" en la calle... Aún estamos un poco verdes, creo ;).

Y la próxima semana, de nuevo en el café Yoli de Arcebispo Lago, el domingo a las 18:30.

Friday, April 13, 2007

ADN

Mirade, ná páxina 18 cítannos!! (Para min que se chivaron as compañeiras catalanas).


Mirad, nos citan en la página 18 (Yo creo que se chivaron las compañeras catalanas)